PaveTest Asfalt Dinamik Test Sistemleri

PaveTest Asfalt Dinamik Test Sistemleri

Performans testleri, asfalt karışım tasarımını gerçek saha performansıyla ilişkilendirmek için kullanılır.
Superpave, belirli bir işlem veya prosedürden ziyade, asfalt bağlayıcı ve hacimsel karışım tasarımı için performansa dayalı bir özelliktir. Sistem üç bileşenden oluşur:

- Asfalt bağlayıcı özellikleri. Asfalt bağlayıcıyı sıcaklıklara ve yaşlanma özelliklerine karşı performans tepkisine göre sınıflandırma sistemi
- Trafik yüklemesi ve çevre şartlarına dayalı bir tasarım sistemi
- Performans tahmin modelleri için karma tasarım sistemi ve analiz testleri

Superpave, düşük sıcaklık ve yorulma faktörlerinden çatlamaya karşı daha dirençli karışımlar geliştirmek ve kalıcı deformasyonu azaltmak için modern asfalt serme teknolojisinden yararlanır. Superpave, karma tasarımların, bir coğrafi bölgenin aşırı uçlarına, trafik yüklerine ve yol veya otoyol kullanımına bağlı olarak daha iyi performans ve daha uzun ömür için uyarlanabileceği anlamına gelir.