Kaya Mekaniği

Kaya Mekaniği

Kaya mekaniği, kaya ve kaya kütlelerinin fiziksel davranışlarını ilgilendiren, teorik ve uygulamalı bir bilim olduğu için jeoteknik mühendisliğinin önemli bir alanıdır.
Eğimler, tüneller, baraj temelleri ve yüzey yapıları, söz konusu kayaların karakterizasyonunu ve maruz kaldıkları streslere reaksiyonlarının analizini gerektirir. Elastik modülüs, Young Modulus, Poisson oranı, Brazilian test gibi test ve parametrelerle üç eksenli ve tek eksenli kaya testleri, kayaçların karakterizasyonunu belirlemede etkin yöntemlerdir.