Zemin

Zemin

Geoteknik test ekipmanları, değişen nem içeriklerinde sıkışma oranını, tane boyutunu, nem içeriğini ve mukavemeti belirlemek için kullanılır.
Toprağın optimum nem ve yoğunluğunu belirlemek için Proktor Kompaktör, kalıp ve tokmak kullanılır. Sıkıştırma ekipmanı ve kalıpları, zeminlerin sıkıştırılmış yoğunluğunu ve birim ağırlıklarını ölçmek için numuneler oluşturur. Test sonuçları, zemin setlerinin ve mühendislik dolgularının yerleşimini ve sıkıştırılmasını kontrol etmek için kullanılır. Ayrıca bağıl yoğunluğu test etmek için de ürünler mevcuttur.
Laboratuvar veya sahada kullanım için California Bearing Ratio (CBR) Test Cihazı kullanılır. CBR laboratuvar testi, laboratuvar numunelerinin nem içeriğini ve mukavemetini belirler. Saha testleri, yerinde mukavemeti ölçer. 
Yük altında oturma potansiyelini tahmin etmek için zemin şişmesi ve genleşmesi için konsolidasyon ekipmanı testleri uygulanır. 
Atterberg Limits ürünleri, kohezyonlu zeminlerin katı fazdan plastik ve sıvı faza ne zaman geçeceğini belirler. Likit limit, plastik limit ve büzülme limit testleri, temel tasarımında önemli bir değer olan plastisite indeksini belirler. 
Üç Eksenli Kesme Dayanımı ekipmanı, sınırlayıcı basınçlarla toprağın mukavemetini test eder. 
Toprak Numune Alma ürünleri, toprak katmanlarının profilini çıkarmak ve test ve sınıflandırma için saha numuneleri toplamak için kullanılır. Toprak, kil, kum ve çamurda kullanım için modeller mevcuttur.
Serbest Basınç Dayanımı ekipmanı, uluslararası standartlara uygun olarak kohezyonlu zeminlerin basınç dayanımını belirler. Test ekipmanı, yük çerçevelerinin yanı sıra numune hazırlama, yük ve yer değiştirmeyi ölçme ve daha fazlası için kullanılan ürünleri içerir.
Geçirgenlik (permeabilite) testi veya hidrolik iletkenlik, topraktaki suyun ve diğer sıvıların akış ve permeametre özelliklerini belirler.
Direkt Kesme Mukavemeti test ekipmanı, pnömatik doğrudan kesme, ölü ağırlık direkt kesme ve direkt / artık kesme test makinelerini içerir. Bu makineler, zeminlerin direkt ve artık kesme kuvvetlerine karşı direncini ölçer. Boyut, ağırlık, test yöntemi ve standartları test etmek için çeşitli ağırlık setleri, kesme kutuları ve diğer aksesuarlar mevcuttur.
Saha Testi / Zemin Sınıflandırma ekipmanı, nem içeriği, mukavemet, yoğunluk ve tane boyutu gibi toprak niteliklerinin görsel ve manuel tahminlerini sağlar. Toprak özellikleri, toprağın kararlı olup olmayacağını ve iyi altyapı ve yük performansı gösterip göstermediğini gösterir. Doğru tanımlamalar için nem test cihazları, kadran (dial) ve cep penetrometreleri, vane aparatları, sınıflandırma çizelgeleri, renk skalaları ve daha fazlası kullanılır.
Toprak Hidrometre Analizi, ilgili test standartlarına uygun olarak topraktaki silt ve kilin parçacık boyutu dağılımını ölçer. 
Nükleer yoğunluk ve nem ölçüm cihazları, asfalt, RCC, beton ve zeminlerin veya benzer yüzeylerin kalınlığını, yoğunluğunu, sıkışma yüzdesini veya yapısını belirlemek için radyoaktif kaynakları kullanır. Uygun güvenlik önlemleri alındığında kullanımı güvenli olan bu cihazlar, insanların güvenli binalar, yollar inşa etmesine ve güvenilir ürünler yapmasına yardımcı olur.