Direkt Gerilme Test Kiti (Direct Tension Test)

Ürün Kodu : B264-KIT

Standartlar:
EN 12697-26 Annex E - Test applying direct tension to cylindrical specimens (DT-CY) or to prismatic specimens (DT-PR) (Silindir ya da prizma numunlere direkt gerilme uygulaması testi)
EN 12697-26 Annex D -Direct tension-compression test on cylindrical specimens (DTC-CY) (Silindir numuneler üzerinde direkt gerilme-sıkışma testi)
AASHTO TP 107-14 Standard Method of Test for Determining the Damage Characteristic Curve of Asphalt Mixtures from Direct Tension Cyclic Fatigue Tests (Asfalt Karışımlarının Direkt Gerilme Döngülü Yorulma Testlerinden elden edilen Hasar Karakteristiği Eğrisini Belirleme)

Kullanılabileceği test gövdeleri
DTS-30 | DTS-130 (B231 veya B232)

B264-KIT Direkt gerilme test kiti aşağıdakilerden oluşur:
B261-02 Oynar başlık kaplin (2 adet)
B261-03 100 mm gerilme plakası (2 adet)

Aksesuarlar
B253-04 LVDT monte jigi (3 adet gerekli)
B290-06 LVDT (1 mm) (3 adet gerekli)
B253-05 2 mm oynar başlıklı tornavida ucu
B201-52 İki parçalı 5 dakikada yapışan epoksi, 24 ml
B202 Alet Noktası Sabitleme Jigi
B202-04 130 mm numune yüksekliği ile kullanma üzere ara mesafe plakası
B253-53 Alet noktası (24 adet gereklidir)
B261-01 DTS-30 Gerilim tabanı

Ürün Talep Formu