İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları

İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları

Genellikle "PPE" (Personal Protective Equipment) olarak adlandırılan kişisel koruyucu ekipman, ciddi işyeri yaralanmalarına ve hastalıklarına neden olan tehlikelere maruz kalmayı en aza indirmek için kullanılan ekipmanlardır.
Bu yaralanmalar ve hastalıklar kimyasal, radyolojik, fiziksel, elektrik, mekanik veya diğer işyeri tehlikeleriyle temastan kaynaklanabilir.
Kişisel koruyucu ekipmanlar; eldiven, koruyucu gözlük ve ayakkabı, kulaklıklar veya tıkaçlar, baretler, solunum maskeleri veya tulumlar, yelekler ve tüm vücut kıyafetleri, radyasyon doz ölçerler gibi öğeleri içerir.