Bitüm Asfalt

Bitüm Asfalt

Asfalt beton, bitümlü beton veya sadece asfalt olarak adlandırılan malzemeler, asfalt yolların geliştirilmesi için en yaygın kullanılan yapı malzemesidir.
Asfalt bitümünü bağlayıcı olarak kullanarak, ince ve kaba agregalarla birlikte, karışım tasarımları laboratuarda formüle edilir.
Daha sonra çok çeşitli asfaltlama uygulamaları için sıcak karışım asfalt üretmek için test edilir. Günümüz ulaşım altyapısının taleplerini karşılamak için asfalt kaplamaların performansı sürekli iyileştirilmelidir. 
Modern asfalt kaplamalar sürtünmeye, termal değişimlere, yüksek yük çevrimlerine, sudan kaynaklı hidrolik basınçlara ve daha fazla çevresel etkiye dayanmalıdır.
Hava boşluğu içeriği, sıkışma, bitüm oranı tayini, filler tayini, yoğunluk, kayma mukavemeti, sertlik ve yorulma direnci gibi özellikler için asfaltın test edilmesi, kullanım için dayanıklılık ve uzun ömürü garanti eder.