Agrega

Agrega

Mineral agregalar, inşaat endüstrisinin tüm alanlarında, yapılarda, dolgu malzemelerinde, demiryolu balastlarında kullanılmak üzere, bitümlü karışım, beton, harç üretmek için kullanılır. Agrega testleri beş ana konuda gruplandırılmıştır:
Agregaların genel özellikleri için testler
Agregaların geometrik özellikleri için testler
Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için testler
Agregaların termal ve ayrışma özellikleri için testler
Agregaların kimyasal özellikleri için testler