Agrega

Agrega

Mineral agregalar, inşaat endüstrisinin tüm alanlarında, yapılarda, dolgu malzemelerinde, demiryolu balastlarında kullanılmak üzere, bitümlü karışım, beton, harç üretmek için kullanılır. Agrega testleri beş ana konuda gruplandırılmıştır:

Agregaların genel özellikleri için testler

Agregaların geometrik özellikleri için testler

Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için testler

Agregaların termal ve ayrışma özellikleri için testler

Agregaların kimyasal özellikleri için testler