Universal Test Cihazları

Universal Test Cihazları

Malzemelerin çekme yükü altında nasıl davranacağını belirlemek için çekme testleri kullanılır.
Basit bir çekme testinde, malzemenin nihai gerilme mukavemetini belirlemek için bir numune tipik olarak kırılma noktasına kadar çekilir.
Numuneye uygulanan kuvvet (F) miktarı ve numunenin uzaması (∆L) test boyunca ölçülür.
Malzeme özellikleri genellikle gerilim (birim alan başına kuvvet, σ) ve gerinim (uzunluktaki yüzde değişim, ε) cinsinden ifade edilir.
Gerilimi elde etmek için, kuvvet ölçümleri numunenin kesit alanına bölünür (σ = F/A).
Gerinim ölçümleri, uzunluktaki değişikliğin numunenin başlangıç ​​uzunluğuna (ε = ∆L/L) bölünmesiyle elde edilir.
Bu değerler daha sonra stres-gerinim eğrisi adı verilen bir XY grafiğinde sunulur.
Test ve ölçüm prosedürleri, test edilen malzemeye ve amaçlanan uygulamaya göre değişir.
Malzemeler yük altında çekilirken, test makinelerimiz çekme mukavemeti, tepe yükü, uzama, çekme modülü, elastik deformasyon, Young modülü, orantılı limit ve verim gibi mekanik özellikleri doğru bir şekilde hesaplar.