Yol Düzgünlük Ölçüm Cihazı

Ürün Kodu : B098N

Hem bitümlü hem de beton yol yüzeylerindeki düzensizlikleri tespit ve kontrol etmek için kullanılır.

Cihaz esas olarak; uçlardaki iki sert tekerlek üzerine sabitlenmiş 3 m uzunluğunda bir kirişten oluşur. Kirişin orta kısmında yer alan algılama birimi; tekerliğe bağlı bir gösterge olup,  4:1 büyüme oranıyla, yüzey sapmasını ölçer.

Sapmalar, 2 mm'den 10 mm'ye ve 5 mm'den 25 mm'ye kadar artışlarla kalibre edilmiş bir ölçekte gösterilir. Cihaz, sahada hızlı bir şekilde monte edilen üç demonte parça ile teslim edilir.

Cihaza aksesuar olarak eklenecek B098-01N Otografik Kayıt Cihazı, B098N Yol Düzgünlük Ölçüm Cihazına bağlandığında; yüzey profilinin kalıcı olarak kaydını sağlar. (Ayrıca sipariş edilmelidir.)
Özel grafik kağıdı rulolarına 1000 m’ye kadar yüzey kaydını gerçekleştirir. Set; 10 grafik rulo ve 2 fiber uçlu kalem ile kompledir.


Boyut: 790x3200x1080 mm yaklaşık.
Ağırlık: 55 kg

Ürün Talep Formu