AutoRice Maksimum Özgül Ağırlık Test Cihazı

Ürün Kodu : B067A

Maksimum Özgül Ağırlık testi için otomatik kontrol cihazı.

Rice test sonuçları asfalt kalitesi, karışım dizaynı ve laboratuvar karışım performans tayini için önemlidir. Bir tuşa basarak, cihaz vakum pompasını çalıştırır, vakum basıncını düzenler, vakum süresini hassas bir şekilde kontrol eder ve ivme ve frekansı görüntüler. Rice test cihazından elde edilen veriler USB port üzerinden aktarılabilir. 

Cihaz, standartlara uygun bir test yürütmek için uygun bir vakum pompası, vakum piknometresi ve elektromagnetik sallayıcıyla birlikte kullanılmalıdır.

Boyutlar: 30x22x10 cm

Hortum bağlantısı: 3/8" 

Maksimum pompa gücü: 3/4 HP

Vakum kontrolü: 27.5 mmHg'de +/- 0.4 mmHg 

Güç: 110/220V

Ağırlık: 2.5 kg

 

Ürün Talep Formu