Çelik Küp Numune Kalıbı

Ürün Kodu : C247

Çelik küp numune kalıp modelleri son derece sağlamdır ve iç yüzeyler hassas bir şekilde işlenmiştir.
Nominal boyutlar EN 12390-1 gerekliliklerini karşılar.

Kod Boyutlar Göz Sayısı Ağırlık
C247 100 mm kenar 1 gözlü 6 kg
C247-01 150 mm kenar 1 gözlü 13 kg
C247-02 200 mm kenar 1 gözlü 25 kg
C247-03 300 mm kenar 1 gözlü 90 kg
C248 100 mm kenar 2 gözlü 11 kg
C248-01 150 mm kenar 2 gözlü 30 kg
C248-02 200 mm kenar 2 gözlü 45 kg
C248-03 100 mm kenar 3 gözlü 17 kg
C248-04 140 mm kenar 3 gözlü 30 kg
C248-05 150 mm kenar 3 gözlü 38 kg
C249 100 mm kenar 4 gözlü 20 kg
C249-01 150 mm kenar 4 gözlü 45 kg


Beton test yöntemleri lokasyonel olarak farklılık gösterir ve her ülkenin uyulması gereken kendi özellikleri vardır. Amerika'daki mühendisler ve proje yöneticileri, Amerikan Standart Test Yöntemi (ASTM) C39 / C39M, Silindirik Beton Numunelerinin Basınç Dayanımı için Standart Test Yöntemi'ne bağlı kalırken, Avrupa'da ikamet edenler EN 12390-Sertleştirilmiş Betonda Basınç Dayanımı Testi standardına uymaktadır .

Beton Küp Numune Kırılma Testi
Beton küp numune kırılma testi de bir beton basınç dayanımını belirlemek amacıyla yapılır.
Bu deney için kullanılan küplerin boyutları, en büyük agrega 20 mm'yi geçmediği sürece 150 x 150 x 150 mm'dir.
Genel olarak konuşursak, küpler 7 ve 28 günde sertleştirilir ve test edilir, ancak bazı projeler 3, 5, 7, 14 veya daha fazla günlük kürleme ve test süreleri gerektirebilir.
Basınç dayanımı testinden elde edilen sonuçlar betonun dayanımını belirlemek için kullanılır. Test sonuçları yetersizse veya betonunuzun olması gerektiği kadar çabuk kürleşmediğini gösteriyorsa, projenizi istediğiniz kadar ilerleyememe riskiniz vardır.

Beton Küp Numune Kırılma Testi Standartları
Farklı beton test yöntemleri için standartlar ya küresel standartlar ya da müşteri tarafından belirlenir.
Testleri gerçekleştirmek için gereken tüm hususları ve ayrıntıları ana hatlarıyla belirlenmeli ve bunların düzgün bir şekilde yapıldığından emin olunmalıdır.
Beton küp numune kırılma testi için standartlar aşağıdaki gibidir:

Taze Beton:
EN 12350-1:2019 – Örnekleme
EN 12350-2:2019 – Taze Beton Testi, Slump Testi
EN 206:2013+A1:2016 – Beton. Spesifikasyon, performans, üretim ve uygunluk

Sertleşmiş Beton:
EN 12390-1:2012 – Numuneler ve kalıplar için şekil, boyutlar ve diğer gereklilikler
EN 12390-2:2019 – Mukavemet Testi için Numunelerin Hazırlanması ve Kürlenmesi
EN 12390-3:2019 – Test Numunelerinin Basınç Dayanımı
EN 12390-4:2019 – Basınç Dayanımı – Test Makinelerinin Spesifikasyonu

Beton Küp Numune Kırılma Test Formülü
Herhangi bir malzemenin basınç dayanımını test etmeye gelince, formül şu şekildedir:

Basınç Dayanımı = Yük / Kesit Alanı

Beton Küp Numunesi Basınç Dayanımının Test Edilmesi Prosedürü
Beton Küp Numune Kırılma Testi
Bir beton küpün basınç dayanımı için bir test yapmak birkaç adımdan oluşur.
İlk olarak, test edilen beton, yukarıda belirtilen boyut gereksinimlerini karşılayan bir kalıba - 150 x 150 x 150 mm dökülür.
İkincisi, betondaki boşlukları veya havayı gidermek için beton uygun şekilde şişlenir.
Daha sonra 24 saat kürlendikten sonra test numuneleri kalıplardan çıkarılır ve kürlenme süresinin düzenlenmesi için kür havuzuna yeleştirilir.
Numuneler proje şartnamelerinde belirtilen süre boyunca kürlendikten sonra numunelerin yüzeyi pürüzsüz ve düzgün hale getirilir.
Numune daha sonra bir basınç dayanımı test presine yerleştirilir ve numune kırılana kadar kademeli olarak yük uygulanır.

Ürün Talep Formu