Termal Bütünlük Profil Cihazı (TIP)

Ürün Kodu : TIP

Yerinde döküm beton temellerinin kalitesini değerlendirir. Termal Bütünlük Profil Cihazı (TIP), çimento kürlenirken oluşan ısıyı (hidrasyon enerjisi) kullanarak, delgiler, sondaj kuyuları, yerinde dökme auger delgiler (ACIP), sürekli uçuş augerler (CFA) ve sondajlı yer değiştirme kazıkları gibi yerinde dökme beton temellerinin kalitesini belirler.

Herhangi bir yerde beklenen sıcaklık, delgi çapı, karışım dizaynı, ölçüm süresi ve delgi merkezine olan uzaklığa bağlıdır. TIP ölçümleri ilgili alanları bulmak, delgi şeklini tahmin etmek, donatı kafesi eksantriklik derecesini değerlendirmek ve beton kaplamasını belirlemek için kullanılır.

Termal Bütünlük Profil Cihazı, herhangi bir maksimum uzunluk limiti olmadan, donatı kafesi dışı dahil olmak üzere, bütün uzunluk boyunca tüm yüzey alanında beton kalitesini değerlendirir.

Veri toplama

TIP verileri Termal Wire® kablo sistemi veya Termal Prob sistemi ile toplanır:

TIP Termal Tel Kablo Sistemi, her 305 mm'de aralıklı dijital termal sensörlere bağlı kablolar ve Termal Veri İşleme Portları (TAP) içerir. Beton döküm öncesi Termal Tel kablo donatı kafesine takılır. Genel olarak, her 305 mm çapta bir kablo kullanılır. Bir TAP, her bir Termal Tel kablosuna bağlanır ve kullanıcının seçtiği zaman aralığında (genellikle 15 dakika) örnekleme alır. Beton kürleme işlemi boyunca elde edilen sıcaklıklar her bir TAP içine kaydedilir ve veri toplama başladıktan sonra istenildiği zaman bakılabilir. Tepe sıcaklık noktasına erişmeden önce, sıcaklık-zaman grafiği uniform kalite ya da potensiyel anomalilerin varlığı açısından incelenir.

TIP Prop Sistemi, dört adet ortogonal infrared sensörü ve proplar için TAP (TAPP) içerir. Daha önce delgi içine yerleştirilmiş plastik veya çelik tüplerin içindeki proptan okuma alınır. (TIP sonuçları tüp sıyrılmasına hassas değildir; o yüzden test sırasında tüpün içinde su olmaması gereklidir.) Prop tüp içerisine indirilir, (derinlik ölçüm birimi lokasyonu kaydeder) ve TAPP iç sıcaklığı ölçer. TIP prop testi dökümden sonraki 12-48 saat içerisinde yapılır. TIP sıcaklığa karşı derinliği gerçek zamanlı olarak test sırasında gösterir.   

Yazılım

TIP Rapor Yazılımı sıcaklık vs derinlik ölçümlerini delginin kesit alanı üzerinde gösterir. Bu sayede, potansiyel taşma bölgeleri, daralma alanları ve kafes hizalama düzensizlikleri içeren alanlar tanımlanabilir. TIP Rapor Yazılımı, ayrıca delgi uzunluğu boyunca beton kaplamasını da öngörebilir.

Ürün Talep Formu