GRLWEAP 2010 Kazık Sürme Simülasyon Yazılımı

Ürün Kodu : GRLWEAP

Dünyanın her yerinde, endüstri lideri kazık uzmanları, GRLWEAP 2010 yazılımı tercih etmektedir.

- Bir tokmak ve kazık sistemi için, sahada gözlemlenen darbe sayısına dayanarak tahmini kapasite, dinamik kazık gerilmesi ve sürme direncini hesaplar.
- Bilinen kazık, zemin ve kapasite ihtiyaçlarına göre bir iş için uygun tokmak ve sürme sistemi seçimine yardımcı olur.
- Belli bir penetrasyonda kazığın aşırı gerilip, gerilmeyeceğine ya da istenen kazık penetrasyonuna erişmeden önce herhangi bir red olup, olmayacağına karar verir.
- Toplam kazık sürme süresini tahminini yapar.

GRLWEAP 2010: Standart ve Offshore Wave versiyonları

Kazık sürme simülasyonu için en yaygın olarak kullanılan yazılım, yeni versiyonu ile daha güçlü ve kullanıcı dostu olarak dizayn edilmiştir.  Yeni özellikleri ile, tahmini gerilmeler, taşıma kapasiteleri, darbe sayımları ve kurulum süresinin hassasiyeti artmıştır.

- Dört statik jeoteknik analiz seçeneği: ST metodu, güncellenmiş bir giriş metodu ile SA metodu, CPT metodu ve Amerikan Petrol Enstitüsü (API) gerekliliklerine dayanan bir metot.
- Seçili zemin katmanlarında, farklı kazık topuğu alanı girişi yapılabilir.
- Yıpranmış kazıkların analizi için basitleştirilmiş input.
- Daha esnek Sürülebilirlik Analiz inputu.
- Elektronik tablo içeren kullanıcı dostu arayüz. 

OffshoreWave Versiyonunun Seçkin Özellikleri:

GRLWEAP Offshore Wave Sürümü, özellikle düzgün olmayan ve/veya eğimli kazıklar üzerinde serbest sürüş tokmağını analiz etmek için çok uygundur.

Boru Kazık Oluşturucu, karmaşık boru kazık bölümleri ve eklentilerini basitleştirir.

Alternatif tokmak konumu, modellenmiştir (üst, alt veya arada).

Statik eğilme analizi, eğimli kazık sürme için.

Yorulma analizi çıktı tabloları, yorulma hasarı çalışmaları için ekstrem tekrarlı ve gerilim aralığı gösterir.

Zemin dolgu ağırlığını dikkate alma seçeneği.

GRLWEAP Çıktı Grafikleri

Taşıma grafiği, darbe sayısına göre kazık sürme gerilmesi, kapasite ve darbe ilişkisini tanımlar. Bir tokmak-kazık-zemin sisteminin ulaşabileceği maksimum kapasiteyi, belirlenen bir kapasite için gerekli darbe sayısını ya da gözlenen bir darbe sayısı için verilen kazık taşıma kapasitesini tahmin etmek için kullanılır. Kazık sürme grafiği, derinliğe karşı kapasite, darbe sayısı ve dinamik gerilme ekstremasını verir.  Bu grafik, kazık eklentisi, tokmak enerjisi ve verim değişiklikleri,  yastık (cushion) bozulması, zemin direnci bozulması ve sürüş kesintileri sırasındaki zemin kurulumu konularında fikir verir. Sayısal özet ayrıca, hesaplanan vuruş sayılarına dayanan sürüş süresi ve dakikadaki tokmak vuruş oranı hakkında tahmini bilgi verir.

Kontrol çizelgesi, tek bir kapasite değeri için vuruş sayısına karşı darbeyi (veya çekiç enerjisi) karşılaştırır. Kontrol çizelgeleri, verilen taşıma kapasitesi için istenen vuruş sayısına karşı değişken tokmak enerjisi açısından dizel tokmak ve dıştan yanmalı hidrolik (ECH) tokmak seçimine karar verir.

Değişkenlere karşı Zaman grafiği, hesaplanan herhangi bir değeri, ölçümlerle veya gerilme dalgası yayılımı örneklemesi ile karşılaştırmak üzere zamanın fonksiyonu olarak gösterir.

Hesaplamalı işlem özellikleri:

- Newmark öngörücü-düzeltici tip analizi ile kazık modeli ve Smith tipi yığılmış çekiç kütlesi.
- Kaynaklı kazık, gevşek kazık, yastık ve diğer malzeme arayüzleri için gerçekçi non-lineer gerilim-gerinim analizi
- Birçok araştırma uzantısı ile temel Smith tipi zemin modeli.
- Orantılı, sabit tokmak ya da sabit ayak direnci ile taşıma kapasitesi analizi.
- Dizel çekiçler için termodinamik analiz.
- Darbe hesaplaması için tekrarlamalı dizel çekiç analizi.
- Artan gerilme (çoklu darbe) analizi.
- Kazık yığınları için çoklu malzeme analizi.
- Forajsız, donatısız beton kazıklar için ikili kazık analizi.
- Zemin türüne göre statik zemin analizi; SPT N değeri, CPT veri dosyaları veya API metodu.

Ürün Talep Formu