Kazık Bütünlüğü Test Cihazı (PIT-Q)

Ürün Kodu : PIT-Q

Burgulu yerinde dökme, sürekli matkap delgi, delinmiş deplasman, delinmiş miller ve kazıklar, sürme beton ya da kalas kazıklar ve beton dolgulu boruların yapısal bütünlüğünü değerlendirmek için kullanılır.

Kazık Bütünlüğü Test Cihazı Düşük Gerilim Etki Bütünlüğü Testi'ni Darbe (ya da Sonik) Eko ya da Geçişli Yanıt Metotları ile gerçekleştirir. Bu metotlar ayrıca Kazık Bütünlüğü Testi ya da Düşük Gerilim Dinamik Testi olarak da bilinir. PIT verisi yorumu büyük çatlaklar, daralmalar, toprak cürufu ya da boşluğu gibi potansiyel tehlikeli kusurları ortaya çıkarır, bazı durumlarda, köprü ya da kule gibi varolan yapıları destekleyen kazıkların bilinmeyen uzunluklarını belirler.

Test:

PIT testi, test edilecek temele bir ya da iki akselerometre yerleştirip, (genelde en az bir tanesi üstte açık olarak) küçük bir el tokmağı ile vurmaktan ibarettir. Tokmağın etkisi temele yayılan bir stres dalgası yaratır ve geri yansıtır. Akselerometre yayılan dalganın ve yansımanın modelini yansıtan veriyi toplar. Kusuru olmayan kazıklar, genelde beklenen sürede kazık topuğundan bir yansıma gösterir, bu da kazık boyuna karşılık gelir. Eğer kusur mil boyunca ise, boyu ve yeri dalganın yayılımını ve yansımasını etkiler. PIT testleri aynı zamanda 30 çaptan küçük, zarar görmemiş gömülü kazıkların, kazık topuğu derinliğini (kazık uzunluğu) bulmaya yardımcı olur.  PIT verisi sahada hesaplanır ve daha sonra PIT-W yazılımı ile ileri analizler yapılmak üzere kişisel bilgisayara aktarılır.

Çeşitli Uygulamalar İçin PIT-Q Modelleri:

PIT-QV bir kanallı veri işleme ünitesine sahiptir, bir adet akselerometreden veri okur ve  hız (akselerometre sinyalinden aldığı) zaman (uzaklıktan çevrilen) grafiğini PT-Q ekranında çıkarır.

PIT-QFV iki kanallı veri işleme ünitesine sahiptir ve aynı grafik üzerine ikinci bir eğri daha ekleyebilir; ya tokmağın darbe gücünü ya da mil boyunca (genelde yana takılı) aşağı takılmış akselerometreden elde edilen ikinci hızı. İkinci hız, varolan yapıların ya da bilinmeyen uzunluktaki kazıkları test etmek için faydalıdır. Güç sinyali, temelin üstüne yakın yerlerdeki potansiyel hasarı incelemek, geniş çaplı milleri ya da kısa temel elemanlarını test etmek ve Geçişli Yanıt Metodu ile bütünlük değerlendirmek için kullanılır.

  • Tek kullanıcı özellikli
  • Kullanımı kolay dokunmatik ekranlı
  • Dahili şarj edilebilir ya da değiştirilebilir pili ile tüm gün çalışabilir
  • Windows 10 İşletim Sisteminde çalışır.

PIT-Q ASTM D5882 standardına uyumludur.

Derin Temellerin Kalite Kontrolü

Veri İşleme Yazılımı

PIT-W Standart Versiyon

PIT-W Standart lisansı tüm PIT modelleri  ile birlikte verilir. PIT-W Standart veri filtrelemeye izin verir ve zamanın bir fonksiyonu olarak üstel bir arttırma ile büyütülüp, zaman alanında çalışarak analizi kolaylaştırır. Bir çok durumda, zaman alanında kalan analiz potansiyel kusurun derinliğini belirlemede yeterlidir. Eğer bir tokmak kullanılıyorsa, PIT-W Standart güç-hız grafiği çizebilir ve geniş çaplı kazıklar için önerilen Yüzey Dalga Analizini gerçekleştirebilir. PIT-W Standart Versiyonu, kullanıcının uyarlayabildiği tablo ve raporlar verir.

PIT-W Profesyonel Versiyon

PIT-W Profesyonel Versiyonu Standart Versiyonun tüm özelliklerine ilave olarak, kazığın empedansını (ve şeklini) tahmin eden ve kusurun şiddetini ölçen tüm özellikleri içerir. Ek olarak, iki akselerometreden (dalga hızını ölçer, bilinmeyen uzunluğa erişmek için dalganın alt kısmından üst kısmını ayırır) veya tokmaktan (Frekans Alan Analizi) gelen kayıtları analiz eder. PIT sinyallerinin baskın olanlarının incelenmesiyle Frekans Alan Analizi, anomalilerin tespitinde ve yerlerini belirleme de yardımcı olabilir;  ayrıca var olan bir temelin bilinmeyen uzunluğunun belirlenmesini de sağlar. PIT-W Profesyonel Versiyonun bir diğer özelliği de, bir çok kaydı karşılaştıran Çoklu Kolon Grafiklemedir.

PIT-S

PIT-S yazılımı PIT ile düşük gerilim bütünlük test performansını simule eder. Kullanıcıya, kazık şekli, gerçekçi zemin özellikleri ve tokmak vuruşunun karakteristiğini girme imkanı verir. Daha sonra bu şartlarda yapılmış testten oluşan sinyalleri gösterir. PIT-S tarafından simule edilen eğriler, gözlemlenen yansımaların nedenini incelemeye yardımcı olmak üzere, basit sinyal eşleşme işlemi için ölçülen eğrilerin üstüne çıkar. PIT-S yazılımın demosu tüm PIT modelleri ile verilir ve www.pile.com/pit adresi üzerinden ücretsiz indirilebilir.

Tüm Kazık Sürme Test Cihazı modelleri Hızlı Fourier Trans (FFT) form özelliği ile sunulur. FFT PIT sinyalinin çeşitli frekans bileşenlerini hesaplayan bir algoritmadır. FFT özelliği, sahada bu hesaplamaları yapar ve daha sonra çeşitli frekans bileşenlerine karşılık gelen uzaklıkları hesaplar. Bu, kusurlu yeri bulmada ve (1.5 m'ye kadar) kısa temellerin uzunluğunu bulmada yardımcı olur. PIT-W Profesyonel yazılımı ile PIT sinyallerinin daha detaylı frekans analizi yukarıda tarif edilmiştir.

PIT aksesuarları el tipi tokmak, normal ya da instrumente olarak, çeşitli test durumlarına uygun olarak çeşitli ağırlıklardır. PIT akselerometreleri üst ya da yan monte için uygundur. 

1. geleneksel instrumente 3"/4kg* tokmak;
2. instrumente olmayan 2"/1.5kg tokmak;
3. yan monte geleneksel akselerometre;
4. geleneksel üst monte akselerometre;
5. geleneksel instrumente 1.5"/0.5kg tokmak.

tüm ağırlıklar yaklaşıktır.

Ürün Talep Formu