4 Nokta Bükülme Kiti (Four Point Bending – 4PB)

Ürün Kodu : B212

Standartlar:
AASHTO T321 Fatigue Life of Compacted Hot-Mix Asphalt (HMA) Subjected to Repeated Flexural Bending (Tekrarlı Eğilme Bükülmeye maruz kalan Sıkıştırılmış Sıcak Asfalt Karışımının Yorulma Ömrü)
ASTM D7460 Fatigue Failure of Compacted Asphalt Concrete Subjected to Repeated Flexural Bending (Tekrarlı Eğilme Bükülmeye Maruz Kalan Sıkıştırılmış Asfalt Betonun Yorulma Kırılımı)
AG:PT/T233 & ASTM 03 Fatigue life of compacted bituminous mixes subject to repeated flexural bending (Tekrarlı Eğilme Bükülmeye Maruz Kalan Sıkıştırılmış Bitümlü Karışımın Yorulma Ömrü)
EN 12697-24 Annex D - Four point bending test on prismatic shaped specimens (Prizma numunulerin dört nokta bükülme testi)
EN 12697-26 Annex B - Four point bending test on prismatic specimens (4PB-PR) (Prizma numunelerde dört nokta bükülme testi)

Kullanılabileceği test gövdeleri
DTS-30 | DTS-130 (B231 veya B232)

Aksesuarlar
B210-02 4PB (4 nokta bükülme) PVC kirişi
B210-03 4PB (4 nokta bükülme) referans PVC kirişi

Ürün Talep Formu