Derin Temel ve İksa Test Cihazları

Derin Temel ve İksa Test Cihazları

Derin temeller, çok çeşitli binalar, köprüler, kuleler, barajlar ve diğer büyük yapılar için temel destek sağlar.
Derin temellerin başarısı, kazık tipi ve bunları kurmak için kullanılan tahrik ekipmanı türü dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çok sayıda faktöre bağlıdır.
Projeniz için temel tasarım ve kurulum yöntemi, benzersiz ve genellikle çok çeşitli toprak koşulları ve uygulanan yüklerin farklı büyüklüğü ve doğası göz önünde bulundurularak belirlenebilir.
Tasarım, kurulum, muayene ve kalite güvence testinin her aşaması, derin bir temel sisteminin amacından ödün vermeden karşılayıp karşılanmadığının tespiti için kritik öneme sahiptir.
Ne yazık ki, bina tamamlandığında, temel toprağa gömülüdür ve değerlendirme veya onarım için uygun şekilde ulaşılamaz.
Kazık Süreksizlik (Bütünlük) Testleri, Kazık Sürme Simülasyon Testleri, Cross Hole Loglama Testleri, Dinamik ve Statik Kazık Yükleme Testleri bu amaca uygun şekilde, imalat aşamasında kalite güvencesi sağlar.